Катализаторлар. «Labs.kz»

Қазақстандық ғалымдар қоршаған ортаны ластау мәселесіне өз шешімдерін ұсынды. Жоба жетекшісі Болатбек Хусаин басқаратын Сокольский отын катализі мен электрохимия институтының мамандары автокөліктер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын зиянды газдарды толығымен залалсыздандыруға қабілетті сүзгіні ойлап тапты. Тазалаудың каталитикалық әдісін қолдана отырып, қондырғы түтіннің зиянды компоненттерін пайдалы гипске айналдырады.

Бағдарламаға қатысушылар: Болатбек Хусаин, Д.В.Сокольский атындағы катализ және электрохимия институтының инновационалдық қызметі бас директорының орынбасары Кенежгүл Рахметова, Д.В.Сокольский атындағы катализ және электрохимия институтының ғылыми қызметкері Александр Сасс, Д.В.Сокольский атындағы катализ және электрохимия институтының бас ғылыми қызметкері