«Тендерге түскен келіншек» драмасы (Медеу Сәрсеке, Оразхан Кенебаев)