Тұрмыстық техникалар мен оргтехникалардағы сандардың мәні. «Сандар сөйлейді»

Тұрмыстық техникалар мен оргтехникалардың электрика мен қауіпсіздікке қатысты көрсетілетін сандардың мәні. Оларды не үшін білу қажет? Мысалы, не себепті телефонның қуаттағышында 220W немесе 1,5 A деп жазылып тұрады? Бағдарлама қатысушылары: Ботагөз Аймұханова, тұрмыстық техника және электроника жөндеу шеберханасының директоры; Виктор Бобраков, тұрмыстық техника мен электрониканы жөндейтін шебер. #сандарсөйлейді #тұрмыстықтехникаларменоргтехникалардағысандардыңмәні #сандареларна #еларна #еларнабағдарлама #сандардыңмәні #санеларна #сандарқұпиясы #цифрлар #сандарсыры #сандарсойлейди #еларнацифр