Әйелдердің құқығын көтеруді әсірелеп жібердік | Еркектер қолында балтасы бар жауызға айналды | «БІЗ»