Егер, ұрпағыңыздың жасық, тұйық болуын қаламасаңыз... | «Ел-Ақпарат»